Språkservice är en översättningsbyrå som levererar ett brett spektrum av språktjänster på flera olika språk.


Kvalitet
Översättarna som är knutna till Språkservice har specialkompetens inom bland annat teknik, juridik, data, marknadsföring och försäljning. Alla översättningar utförs av erfarna översättare som enbart arbetar mot sitt modersmål.
Detta gör Språkservice till ett tryggt val.

Effektivitet

Tack vare vårt stora nätverk med översättare och auktoriserade translatorer kan vi ta på oss stora uppdrag med korta tidsfrister. Vi använder avancerade översättningsverktyg i vårt arbete, och har en mycket effektiv administration.
Detta gör att Språkservice kan ha kortare leveranstider och lägre priser.

Pålitlighet

Det är mycket viktigt att kunna lita på att samarbetspartners håller vad de lovar. Vi är noga med att ta vårt ansvar och levererar alltid inom avtalad tid och till avtalat pris. Vi tar god hand om våra kunder.
Detta gör att våra kunder kommer tillbaka.


Vi hoppas få glädjen att samarbeta även med dig.


Einar Juliebø
VDFackområden
Våra översättare har erfarenhet och kompetens inom en rad fackområden, till exempel:
• Teknik och data: Instruktionsböcker, bruksanvisningar, programvara
• Marknadsföring och försäljning: Broschyrer, webbsidor, produktbeskrivningar
• Juridik och ekonomi: Kontrakt, rättshandlingar, årsrapporter

Till varje enskilt uppdrag handplockas översättaren efter vilka kvalifikationer som krävs, för att säkra högsta möjliga språkliga och fackliga precision.

Medarbetare
Språkservice har knutit till sig fasta översättare och translatorer som behärskar en rad språk och fackområden. Medarbetarna har valts baserat på fackspråkliga kvalifikationer, effektivitet och pålitlighet.

Språkservice drivs av filosofie magister Einar Juliebø.

Filosofie magisterexamen från Universitetet i Bergen.
Har bland annat arbetat som tolk i ryska för myndigheterna på Svalbard.
Startade Språkservice 1999 och har inhämtat en allsidig språklig erfarenhet genom följande verksamhet:
• Översättning från engelska, tyska, ryska, svenska och danska till norska.
• Tolkning för polis och rättsväsende.
• Textning av TV-program.

Priser
Driften av Språkservice är mycket effektiv och de administrativa kostnaderna är låga. Därför är våra priser i regel lägre än hos större översättningsbyråer. Priserna varierar efter textens svårighetsgrad och storleken på uppdraget.

Skicka det dokument som du vill ha översätta som en bifogad fil i ett e-postmeddelande så får du ett anbud inom kort.

Leverans
Den färdiga produkten kan levereras via e-post, post eller fax. Det enklaste och mest effektiva är att vi får det dokument som du vill ha översatt via e-post, och att vi sedan skickar den färdiga översättningen i retur på samma sätt.

Kontakt
Postadress:
Språkservice
Heggelund 15
N-6020 Ålesund
Norge

Telefon: +47 70 15 41 88
Mobil: + 47 996 03 405
Fax: +47 70 14 57 44

E-mail : post@sprakservice.no


Kontorstid: 08:00–16:30