Fagområder

Våre oversettere har erfaring og kompetanse innenfor en rekke fagområder, blant annet følgende:
• Teknikk og data: instruksjonsbøker, bruksanvisninger, programvare
• Markedsføring og salg: brosjyrer, nettsider, produktbeskrivelser
• Juss og økonomi: kontrakter, rettsavgjørelser, årsrapporter

Ved hvert enkelt oppdrag blir oversetteren håndplukket etter hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig, for å sikre høyest mulig språklig og faglig presisjon.